“Bộ Giáo dục chưa quan tâm đúng mức, kịp thời tới đề xuất lương nhà giáo”

0
49

– Bộ GD-ĐT chưa quan tâm thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng của viên chức giáo dục.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ GD-ĐT, Bộ Công thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thanh tra Chính phủ nhìn nhận Bộ GD-ĐT còn chậm khi xây dựng ra soát và điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong giáo dục, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng giáo dục. Chưa hoàn thành được quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong đó có mạng lưới các trường sư phạm. Việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng miền, chế độ ưu đãi đối với giảng viên, giáo viên, nhà giáo làm công tác quản lý còn chậm.

Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển dân số tự nhiên dẫn tới mang lưới cơ sở giáo dục tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vẫn còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn.

Về thực hiện chính sách nhà giáo, kể từ khi triển khai các quy định của Luật viên chức và Nghị định 29 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức đến thời điểm kiểm tra là 5 năm nhưng Bộ GD-ĐT chưa ban hành văn bản, quy định điều kiện tiêu chuẩn nội dung hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong thời gian dài gây tâm tư, tâm lý không yên tâm công tác trong bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục.

Việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng của viên chức giáo dục. Các kiến nghị đề xuất về chế độ chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ quan tâm đúng mức và kịp thời.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm để ra những thiêu sót này thuộc về lãnh đạo Bộ GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Vì vậy, Thanh tra yêu cầu Bộ GD-ĐT khắc phục những thiếu sót trên bằng cách phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ để ban hành chính sách tiền lượng theo vị trí việc làm, trình độ đào tạo, phụ cấp thâm niên. Sửa đổi các văn bản liên quan đến định mức biên chế, ban hành các quy định về chức danh nghề nghiệp…

Thanh tra Chính phủ cũng nhìn nhận trong giai đoạn 2013 – 2016, công tác quản lý giáo dục về nội dung: đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp…được Bộ GD-ĐT thực hiện đồng bộ; với những kết quả quan trọng như: Hoàn thiện dần hệ thống giáo dục quốc dân đảm bảo tính liên thông, linh hoạt; xây dựng dược đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trình độ ngày càng cao; chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, công tác đánh giá, thi cử…

Lê Huyền

Nguồn: vietnamnet.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.