Sơn La thi tuyển chức danh Chánh văn phòng Sở GD-ĐT

0
31

Sở GD-ĐT Sơn La vừa ban hành văn bản số 147/TB-SGDĐT thông báo thi tuyển chọn chức danh Chánh văn phòng Sở GDĐT.

giáo viên

Đối tượng dự tuyển được Sở GD-ĐT Sơn La quy định như sau:

Đối với công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, các đơn vị thuộc Sở GD-ĐT Sơn La phải là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong danh sách quy hoạch của chức danh Chánh Văn phòng Sở; Công chức, viên chức đã được quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Sở có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm có đơn đăng ký dự thi tuyển.

Công chức, viên chức không thuộc biên chế của Sở GD-ĐT có nhu cầu bổ nhiệm, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch ở các chức vụ, chức danh tương đương với chức danh Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT đang làm việc trong các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Sơn La hoặc các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố,các đơn vị trực thuộc Sở được quyền đăng ký dự tuyển.

Một trong những tiêu chuẩn đặt ra với các ứng viên vị trí này là được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 3 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước; bảo đảm tuổi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ; không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang xem xét để thi hành kỷ luật…

Ứng viên thi viết 1 bài kiến thức chung (đề thi viết là đề mở, người dự tuyển được sử dụng tài liệu khi thi) và bảo vệ Đề án.

Sở GD-ĐT Sơn La nhận đơn, hồ sơ xin dự xét tuyển đến hết ngày 22/12/2017 tại Phòng Tổ chức – Cán bộ.

Phương Chi

Nguồn: vietnamnet.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.