13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

0
26

Bác sĩ gây mê Lương trung bình năm: 269.600 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%.Bác sĩ phẫu thuật răng – hàm – mặt Lương trung bình năm: 232.870 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%.Bác sĩ phụ khoa Lương trung bình năm: 234.310 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,9%Bác sĩ chỉnh hình răng Lương trung bình năm: 228.780 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,3%.Bác sĩ đa khoa Lương trung bình năm: 201.840 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,9%.Bác sĩ tâm thần Lương trung bình năm: 194.740 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 13,1%.Bác sĩ nhi khoa Lương trung bình năm: 168.990 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%.Bác sĩ nha khoa Lương trung bình năm: 159.770 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%.Y tá gây mê Lương trung bình năm: 160.279 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 16%.Kỹ sư dầu khí Lương trung bình năm: 128.230 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,5%.Quản lý công nghệ thông tin (IT) Lương trung bình năm: 135.800 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 11,9%.Quản lý marketing Lương trung bình năm: 131.180 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 10%.Bác sĩ chuyên khoa chân Lương trung bình năm: 124.830 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 9,7%.

Nguồn: kienthuc.net.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.