Bộ trưởng nhận trách nhiệm trong quản lý đầu tư công

0
63

Ông Dũng nói: “Chúng tôi có hai trách nhiệm đối với vấn đề này. Đó là việc tham mưu cơ chế chính sách chưa đưa ra đầy đủ, và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phát hiện các trường hợp thất thoát chưa tốt. Vấn đề thất thoát, lãng phí trong đầu tư công đã được khắc phục một phần nhờ các luật và nghị định hướng dẫn mới, nhưng chưa triệt để và vẫn còn nhiều bất cập”.

ĐB Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) băn khoăn về cơ chế thanh toán cho dự án BT được tính từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, thấp hơn nhiều so với khi dự án được hoàn thành, dẫn đến dễ làm thất thoát quỹ đất, vậy giải pháp của các bộ, ngành có liên quan như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chung quan điểm cho rằng thời điểm thanh toán các dự án BT đang có nhiều vấn đề. “Khi ký kết hợp đồng BT thì giá đất khác, còn khi hoàn thành dự án thì giá đất khác, do vậy cần xây dựng các cơ thể thích hợp để hài hóa giữa lợi ích của Nhà nước và các địa phương”, ông Dũng nói.

Về vấn đề phân cấp, phân quyền đối với Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn đã ban hành, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, tinh thần của luật không đi ngược lại mục tiêu của Chính phủ với chuyện phân cấp cho các địa phương. Theo Bộ trưởng, các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách cần đươc thẩm định và xác định nguồn một cách kỹ lưỡng để tránh tình trạng lãng phí, thất thoát như trước đây. Đây là trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Còn những dự án sử dụng nguồn vốn của các địa phương vẫn hoàn toàn do các địa phương tự quyết định.

Đối với triển khai các công trình trọng điểm quốc gia và chương trình quốc gia, Bộ trưởng cho biết, từ 16 chương trình mục tiêu quốc gia và 61 chương trình mục tiêu trải dài ra các lĩnh vực thì nay chỉ còn giữ lại 2 chương trình mục tiêu quốc gia là Nông thôn mới và Xóa đói giảm nghèo, cùng với đó là 21 chương trình mục tiêu.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa các chương trình khác đang trong quá trình thực hiện sẽ bị loại bỏ. Các công việc sẽ được lồng ghép trong các 2 chương trình mục tiêu quốc gia và 21 mục tiêu nếu trên. Việc lựa chọn dự án, bố trí vốn đối với các chương trình này của từng nơi sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của chính các địa phương đó.

Nguồn: laodong.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here