Chỉ giữ lại 2 chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, ĐBQH chưa hài lòng

0
73

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ĐB Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) nêu vấn đề và hỏi: Một trong những nguyên nhân khiến việc đầu tư phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chậm là do việc cân đối nguồn vốn chưa bảo đảm theo chương trình đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục vấn đề này?

Trả lời chất vấn của ĐB Ry, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, đầu tư phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số là nội dung được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, được tạo điều kiện. Tuy nhiên, giai đoạn trước 2015 trở về trước, chúng ta có tất cả 16 chương trình mục tiêu quốc gia và 61 chương trình mục tiêu, trải dài ở tất cả các lĩnh vực. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đầu tư công, QH đã quyết định chỉ giữ lại 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo và giảm xuống còn 21 chương trình mục tiêu. Chúng ta cũng đã giảm đi các đầu mục, các chương trình. Tuy nhiên, các chính sách trước đây đã thực hiện không có nghĩa là bỏ đi mà có sự lồng ghép vào các chương trình này để thực hiện.

Chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ĐB Ry tiếp tục tranh luận lại. ĐB Ry cho rằng: “Việc sáp nhập thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng đã trả lời, nhưng tôi muốn hỏi tất cả những chương trình, đề án đã được chính phủ phê duyệt nhưng việc phân bổ nguồn vốn không bảo đảm. Đặc biệt, đối với những địa phương chưa cân đối được nguồn vốn rất khó khăn”.

ĐB Ry đề nghị Bộ trưởng quan tâm hơn, bởi đồng bào dân tộc thiểu số bám theo những chương trình này và yêu cầu địa phương thực hiện. Đây là vấn đề bất lợi cho việc phát triển đồng bào dân tộc thiểu số.

Về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ trả lời câu hỏi của ĐB Trần Thị Hoa Ry bằng văn bản.

Nguồn: laodong.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here