Khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp Kickstart 2017

0
87

Chương trình năm nay được triển khai bởi 3 thành viên của Mạng lưới Nhà Đầu tư Thiên thần Việt Nam – iAngel, bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Innovation Hub (InnoHub) phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ Việt Nam (SVF) và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings). Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm đổi mới, sáng tạo hoàn thiện năng lực cạnh tranh và tăng tốc phát triển.

Chương trình Kickstart 2017 sẽ kéo dài trong 03 tháng, dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển sản phẩm. Chương trình khai thác, phát triển tiềm năng của các doanh nghiệp khởi nghiệp, và đặt nền móng vững chãi cho các doanh nghiệp tăng tốc khởi nghiệp.

Đặc biệt, với mục tiêu Tiếp sức khởi nghiệp Việt (Empowering Vietnamese Startups), Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp Kickstart Khóa 2 hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sẵn sàng đón nhận các khoản đầu tư (đặc biệt là trực tiếp từ các nhà đầu tư thiên thần thuộc mạng lưới iAngel) thông qua chương trình đào tạo, cố vấn từ các chuyên gia, doanh nhân hàng đầu Việt Nam.

“Kickstart 2017” sẽ được triển khai tại Hà Nội từ ngày 1.8.2017 đến ngày 31.10.2017. Những doanh nghiệp được lựa chọn vào Chương trình đào tạo chuyên sâu của Kickstart 2017 sẽ được: Huấn luyện chuyên sâu với chuyên gia và doanh nhân; Tham gia Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp theo hình thức 1:1 và cố vấn theo nhóm; Tham gia các buổi chia sẻ chuyên môn giữa chuyên gia, doanh nhân và các công ty khởi nghiệp thành công; Tiếp cận cơ hội nhận đầu tư trực tiếp không giới hạn từ các nhà đầu tư thiên thần hàng đầu Việt Nam tại các buổi thuyết trình dự án và các sự kiện kết nối mạng lưới; Sử dụng không gian làm việc chung miễn phí trong quá trình diễn ra chương trình; Tham gia các khóa học quản trị từ đối tác của chương trình…

Chương trình sẽ mở đơn đăng ký vòng sơ tuyển bắt đầu từ 10.6 – 10.7, xét duyệt hồ sơ từ 15.7; ngày 22.7 sẽ thuyết trình chọn lọc, 25.7 công bố Danh sách Doanh nghiệp Khởi nghiệp được lựa chọn tham gia vào Chương trình đào tạo chuyên sâu. Theo đó, từ 1.8 – 31.10 sẽ là 03 tháng đào tạo với chuyên sâu cùng các chuyên gia và 10.11 sẽ diễn ra Demo Day.

Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Kickstart 2017 được tài trợ bởi Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2), Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI), và Mạng lưới Doanh nghiệp Thụy sĩ (Swiss EP).

Nguồn: laodong.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.