Thanh tra thuế hơn 22.000 doanh nghiệp

0
72

Qua đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là gần 5.941 tỉ đồng, bằng 139,24% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là trên 3.100 tỉ đồng, đạt 52,19% số thuế tăng thu qua thanh tra.

Còn trong tháng 5, cơ quan này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 51 DN có hoạt động giao dịch liên kết và kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu trên 82,5 tỉ đồng, giảm lỗ 154,3 tỉ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 536 tỉ đồng. Số tiền truy thu, truy hoàn và phạt trong tháng 5 đạt hơn 205 tỉ đồng; giảm lỗ gần 286 tỉ đồng; giảm khấu trừ xấp xỉ 5,9 tỉ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 564 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số là 2.141 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Tổng số tiền phải thu hồi hoàn, truy hoàn và xử lý vi phạm hành chính số tiền trên 83 tỉ đồng. Tổng số tiền đã nộp ngân sách gần 55 tỉ đồng.

Mới đây, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm, không thực hiện thanh-kiểm tra quá 1 lần/1 năm với DN. Tuy nhiên, nhiều DN cho biết tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo vẫn liên tục diễn ra và có DN bị kiểm tra 9 lần, thậm chí hơn 10 lần/năm.

Nguồn: laodong.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here