11 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

0
34

HTC, PPC, HDA, PVC, IDI, CMV, DTD, COM, VTB và CDN thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 5/1/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017.

* Ngày 5/1/2018, Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (mã HDA-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017.

* Ngày 27/12/2017, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí – Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017.

* Ngày 22/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) trả cổ tức năm 2015 và 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) – trong đó cổ tức năm 2015 là 3% và cổ tức năm 2016 là 4%. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017.

* Ngày 27/12/2017, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (mã DTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (mã COM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017.

* Ngày 27/12/2017, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) chi tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2017.

* Ngày 26/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2017.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.