11 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

0
63

HTC, PPC, HDA, PVC, IDI, CMV, DTD, COM, VTB và CDN thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 5/1/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017.

* Ngày 5/1/2018, Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (mã HDA-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017.

* Ngày 27/12/2017, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí – Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017.

* Ngày 22/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) trả cổ tức năm 2015 và 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) – trong đó cổ tức năm 2015 là 3% và cổ tức năm 2016 là 4%. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017.

* Ngày 27/12/2017, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (mã DTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (mã COM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017.

* Ngày 27/12/2017, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) chi tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017.

* Ngày 28/12/2017, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2017.

* Ngày 26/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2017.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.