16 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền

0
36

SDN, PSD, TET, HDG, RCL, SAB, PDN, MBB, STC, SDT, AAA, DGC, DGL, COM, TCO và PHN thông báo chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/1/2018, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2018.

* Ngày 30/1/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp dầu khí (mã PSD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2018.

* Ngày 24/1/2018, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (mã TET-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HOSE) chia cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2018.

* Ngày 23/1/2018, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2018.

* Ngày 7/3/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 13% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) chi trả cổ tức 20% bằng tiền – bao gồm chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 15% và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền 5% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 29/1/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (mã DGL-HNX) chi trả cổ tức 20% bằng tiền – bao gồm chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 15% và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền 5% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 1/2/2018, Công ty Cổ phần Vật tư – xăng dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

* Ngày 29/1/2018, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

* Ngày 29/1/2018, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.