Công ty mẹ có quyền giao việc cho công ty con không?

0
103

Công ty mẹ – công ty con không phải là mô hình mới ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mô hình này chủ yếu là xuất hiện ở mô hình tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên, sự thể hiện ở mô hình này tại Việt Nam chưa rõ ràng, cũng như, cụ thể trường hợp nào một công ty có thể trở thành công ty mẹ của công ty khác? Sau đây, công ty Luật PhamLaw xin giới thiệu đến quý Khách những quy định của pháp luật liên quan đến mô hình công ty mẹ -công ty con ở Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì một công ty có tư cách như là công ty mẹ của một công ty khác nếu:

  • Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty đó, hoặc nắm giữ trên 50% số cổ phần phổ phông của công ty cổ phần;
  • Có quyền bổ nhiệm đa số các thành viên trong Hội đồng quản trị, chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đôc của công ty đó; hoặc có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.

Như vậy, cơ sở hình thành mối quan hệ giữa công ty mẹ – công ty con là việc nắm giữ vốn của công ty này với công ty khác thông qua việc thành lập, góp vốn/mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp của tổ chức/cá nhân dẫn đến công ty đó có quyền chi phối đến việc tổ chức và hoạt động của công ty con. Ngoài ra, để tránh việc sở hữu chéo nguồn vốn giữa công ty mẹ, công ty con, pháp luật quy định công ty con không được góp vốn/mua cổ phần hoặc phần vốn góp của công ty mẹ, cũng như các công ty con thuộc quản lý của cùng một công ty mẹ không được góp vốn/mua cổ phần hoặc phần vốn góp của nhau.

Vậy quyền chi phối ở đây có bao gồm cả việc công ty mẹ giao việc cho công ty con không?

Pháp luật hiện hành cũng không có quy định nào cụ thể chỉ ra nội dung công ty mẹ có quyền giao việc cho công ty con hay không. Tuy nhiên, dựa vào những nội dung quy định tại Điều 190 Luật Doanh nghiệp, quyền của công ty mẹ đối với công ty con sẽ tương ứng với vị trí của công ty mẹ trong công ty con là thành viên/chủ sở hữu hay cổ đông, đồng thời, công ty mẹ, công ty con cũng sẽ tiến hành hoạt động kinh doanh như 02 chủ thể pháp lý độc lập nhau. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền mà buộc công ty con phải thực hiện một công việc nào đó trái với thông lệ hoặc công việc đó không sinh lợi ảnh ướng đến năm tài chính và gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo đó, có thể hiểu, công ty mẹ có thể giao việc cho công ty con nhưng phải phù hợp với thông lệ kinh doanh của công ty con và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận của công ty con.

Bạn Nên Đọc Qua tài liệu này nếu bạn đang là người kinh doanh:

https://goo.gl/NVzqeC
https://goo.gl/5HvkW8
https://goo.gl/Hru1Mk

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.