Dấu hiệu phân biệt chia và tách doanh nghiệp

0
133

Chia, tách, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là 04 thuật ngữ để chỉ chung một hoạt động là tổ chức lại doanh nghiệp –  chế định này được quy định tại Chương IV Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nếu như hợp nhất, sáp nhập doanh nghiêp là 02 nhóm hoạt động giữa ít nhất 02 doanh nghiệp trở lên thì chia, tách doanh nghiệp chỉ diễn ra trong nội bộ 01 doanh nghiệp, và chỉ có loại hình công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần mới có thể tiến hành chia/tách doanh nghiệp. Nội dung liên quan đến sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp, PhamLaw đã từng giúp quý Khách phân biệt trong bài viết kỳ trước, còn trong khuôn khổ bài viết dưới đây, công ty Luật PhamLaw sẽ giúp quý Khách phân biệt 02 loại hình còn lại là chia-tách doanh nghiệp.

Khái niệm chia – tách doanh nghiệp được quy định lần lượt tại Điều 192 và Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Theo đó, chia doanh nghiệp là việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty cổ phần chia một phần tài sản/toàn bộ tài sản của một/một số hoặc toàn bộ các thành viên trong công ty để thành lập 02 hoặc nhiều công ty mới.

Còn tách doanh nghiệp là việc chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH/công ty cổ phần mới mà không làm chấm dứt hoạt động của công ty bị tách.

Từ định nghĩa nêu trên, có thể thấy, chia – tách doanh nghiệp có những điểm giống và khác nhau sau đây:

Một là, về hậu quả pháp lý, chia và tách doanh nghiệp đều dẫn đến hình thành nhiều doanh nghiệp mới với quy mô công ty nhỏ hơn; tuy nhiên, công ty bị chia sẽ bị chấm dứt sự tồn tại khi công ty mới hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập, còn công ty bị tách sẽ không chấm dứt sự tồn tại;

Hai là, về loại hình doanh nghiệp, chỉ có công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần được chia/tách doanh nghiệp.

Ba là, về phương thức thực hiện, chia doanh nghiệp là việc chia phần vốn góp/cổ đông, thành viên trong công ty; còn tách doanh nghiệp là việc chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty sang công ty mới.

Bốn là, trách nhiệm pháp lý sau khi chia, tách. Sauk hi chia doanh nghiệp, các doanh nghiệp mới sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ, quyền lợi và nghĩa vụ của công ty bị chia, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận để một trong một số các công ty thực hiện nghĩa vụ.

Đối với tách doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty mới cũng phải liên đới chịu trách nhiệm đối với khoản nợ, và nghĩa vụ của công ty trước khi tách trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nếu Bạn Là Người Kinh Doanh Bạn Nên Đọc Qua Bài Viết này :
https://goo.gl/NVzqeC
https://goo.gl/5HvkW8
https://goo.gl/Hru1Mk

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.