Công nhận hiệu trưởng trường ĐH nên thu về một mối

0
70

Phương án 1: Tổ chức thực hiện quy trình bầu hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng trình Bộ GD&ĐT công nhận; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của hiệu trưởng hằng năm; lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, đột xuất, nếu thấy cần thiết;”

Phương án 2: Tổ chức thực hiện quy trình bầu hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng trình cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của hiệu trưởng hằng năm; lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, đột xuất, nếu thấy cần thiết;”

TS. Lê Viết Khuyến – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), Ủy viên thường trực Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam – nghiêng về phương án 1. Ông cho rằng, lâu nay, quản lý nhà nước về GD&ĐT là Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT với tư cách là cơ quan quản ký nhà nước đặt ra quy rình bổ nhiệm, tiêu chuẩn của hiệu trưởng và các phó hiêu trưởng. Hội đồng trường căn cứ vào các quy định trên của Bộ GD&ĐT chọn nhân sự cụ thể. Sau đó, phải trình Bộ GD&ĐT công nhận.

“Bộ GD&ĐT là cơ quan đưa ra chuẩn thì đồng thời phải là cơ quan giám sát việc thực hiện chuẩn. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh lại, Bộ GD&ĐT chỉ công nhận, không phải bổ nhiệm” – TS Lê Viết Khuyến nêu quan điểm.

Trước băn khoăn về vai trò của bộ chủ quản hiện nay, TS Lê Viết Khuyến cho rằng, tiến tới phải xóa bộ chủ quản. Khi chưa làm được việc này, các Bộ có trường ĐH có quyền cử người tham gia vào hội đồng trường. Đó là đại diện tiếng nói của bộ chủ quản trong hội đồng trường. Bộ có quyền thay đổi đại diện của mình bất cứ lúc nào. Khác với thành phần bầu là có nhiệm kỳ.

TS Lê Viết Khuyến

Về vấn đề này, dự thảo tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cũng đưa ra lý do cho ý kiến cho rằng sửa đổi quy định về Hội đồng trường (Điều 16) và quy định về Hiệu trưởng (Điều 20) theo hướng là Hội đồng trường tổ chức thực hiện quy trình bầu Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trình Bộ GDĐH công nhận.

Cụ thể: Thực hiện tự chủ ĐH, dự thảo đã quy định Hội đồng trường là cơ quan quản trị, quyền lực cao nhất trong trường ĐH nên Hội đồng trường thực hiện quyền tự chủ trong việc bầu hiệu trưởng và trình kết quả bầu để Bộ GD&ĐT công nhận nhằm thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về GD đại học, thực hiện giám sát các tiêu chuẩn cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các chức danh lãnh đạo trong các cơ sở GD đại học, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD đại học trên toàn hệ thống.

Bộ GD&ĐT không can thiệp vào công tác nhân sự và quá trình bầu Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng của Hội đồng trường; chỉ công nhận nếu kiểm tra hồ sơ thấy đã thực hiện đầy đủ các quy trình và tiêu chuẩn đã được quy định, nhằm quản lý chức danh hiệu trưởng trên mặt bằng tiêu chuẩn năng lực chung trong toàn hệ thống.

Thực hiện phương án này cũng đồng thời thực hiện chủ trương trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp” trong quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.