Hoàng tử nào của nhà Trần phản bội dòng tộc để đầu hàng giặc ngoại xâm?

0
38

Nhà Trần là triều đại phong kiến lừng lẫy võ công, với ba lần chiến thắng giặc Mông – Nguyên. Nhưng bên cạnh những anh hùng kiệt xuất như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải cũng có không ít tôn thất hèn nhát bỏ chạy theo giặc.

Câu 1. Người chú nào của vua Trần Thánh Tông từng dẫn quân Nguyên về xâm lược nước ta nhưng bị quân Trần đánh cho tan tác?

A.Trần Khánh Dư

B.Trần Nhật Hiệu

C.Trần Di Ái

Đáp án chính xác là Trần Di Ái.

Năm 1281, chú của vua Trần Thánh Tông là Trần Di Ái thay vua sang sứ nhà Nguyên. Lấy cớ vua Trần không sang, Hốt Tất Liệt đã phong cho Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, sai Bột Nham Thiết Mộc Nhi đem 1.000 quân tháp tùng Trần Di Ái về làm vua nước Nam. Nhưng khi về đến biên giới thì quân hộ tống bị quân Trần đánh cho bán sống bán chết bỏ chạy. Trần Di Ái và bộ sậu bị bắt về. Vua Trần tha cho tội chết, nhưng bắt làm lính hầu ở phủ Thiên Trường, suốt đời nhục nhã không dám ngẩng mặt lên.

Câu 2. Viên hoàng thân quốc thích nào của nhà Trần mang một vạn quân hàng giặc, cuồi cùng bị chết bi thảm trên đường bỏ chạy sang Trung Quốc?

A.Trần Kiện

Đáp án chính xác là Trần Kiện.

Trần Kiện là con rể của Trần Quang Khải. Năm 1284, Trần Kiện được cử thay cha là Trần Quốc Khang cầm quân chặn giặc Nguyên ở Thanh Hóa. Nhưng sợ hãi đã cùng Lê Trắc một vạn quân hàng giặc. Sau Trần Kiện theo Thoát Hoan cùng những tôn thất phản bội khác của nhà Trần về Yên Kinh. Đến ải Chi Lăng, chúng bị quân ta chặn đánh. Trần Kiện bị gia tướng của Trần Hưng Đạo là Nguyễn Địa Lô bắn chết trên lưng ngựa. Lê Trắc ôm xác chủ chạy tiếp đến Khâu Ôn cùng đường phải chôn vùi xác Trần Kiện để chạy tháo thân.

B.Trần Ích Tắc

C.Lê Tắc

Câu 3. Người cháu nào của thái sư Trần Thủ Độ sau này cũng phản bội nhà Trần để theo hàng giặc Nguyên?

A.Trần Nhật Hiệu

B.Trần Tắc

C.Trần Văn Lộng

Đáp án chính xác là Trần Văn Lộng.

Trần Văn Lộng là cháu nội của Thái sư Trần Thủ Độ, nhưng khác với người ông đầy mưu lược, gan dạ của mình, Trần Văn Lộng lại chỉ là kẻ bán nước đê hèn. Khi được cử làm tướng cầm quân phòng vệ vùng Tam Đái, gặp phải quân Nguyên tấn công năm 1284, Văn Lộng đem cả gia quyến đầu hàng. Trần Văn Lộng được Thoát Hoan phong cho chức tước, theo quân thù đi đánh nhau với quân Trần. Khi quân Nguyên thất bại, Lộng chạy được sang Trung Quốc, làm quan cho nhà Nguyên và chết ở quê người. Suốt đời không được về lại nơi “chôn rau cắt rốn”.

Câu 4: Người em trai nào của vua Trần Thái Tông từng khuyên vua hàng quân Mông Cổ, sau này mãi mãi bị hậu thế cười chê?

A.Trần Nhật Hiệu

Đáp án chính xác là Trần Nhật Hiệu.

Trần Nhật Hiệu là con của Trần Thái Tổ (Trần Thừa), em trai của vua Trần Thái Tông. Sinh thời từng được hưởng rất nhiều đặc ân. Dù là hoàng thân quốc thích nhưng Trần Nhật Hiệu lại là kẻ nhát gan, tiếng xấu để đời. Khi quân Mông Cổ sang xâm lược nước ta vào năm 1257, vua Trần Thái Tông đến hỏi kế sách, Trần Nhật Hiệu đã lấy nước viết lên mạn thuyền 2 chữ “Nhập Tống”- nghĩa là khuyên vua đầu hàng, nhưng sau vua không nghe. Năm 1258, quân dân nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ. Về sau, Trần Nhật Hiệu xấu hổ vì hèn nhát đã không dám nhận chức Thái sư vua ban, sống khép mình, bị các nhà sử học hậu thế cười chê.

B.Trần Nhật Chân

C.Trần Nhật Minh

Câu 5. Hoàng tử nào của nhà Trần đã đầu hàng giặc, sau bị gọi với biệt danh mỉa mai là Ả Trần?

A.Trần Hữu Lượng

B.Trần Phổ Tài

C.Trần Ích Tắc

Đáp án chính xác là Trần Ích Tắc.

Trần Ích Tắc là con thứ của Thượng hoàng Trần Thái Tông. Thông minh, giỏi văn chương, nhưng tính cách nhỏ mọn, có ý tranh giành ngôi báu với vua Trần Thánh Tông, gửi mật thư thông đồng với giặc. Năm 1285, khi Thoát Hoan kéo quân xâm lược nước tai, Trần Ích Tắc được cử làm đại tướng cầm quân lên trấn giữ miền Đà Giang, nhân cơ hội đó, đưa cả vợ con chạy sang hàng giặc và cũng được vua Nguyên phong cho làm An Nam quốc vương. Nhưng quân Nguyên thua chạy, Trần Ích Tắc sống lưu vong nơi đất Bắc cho đến chết. Nhà Trần gạch tên Trần Ích Tắc ra khỏi dòng họ và gọi một cách khinh bỉ là Ả Trần, coi như một mụ đàn bà.

Tiểu Uyên

Nguồn: vietnamnet.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.