Tổng quan về phân tích hoạt động tài chính

0
58

1/ Khái niệm hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Doanh nghiệp. Ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hay kìm hãm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó trước khi lập kế hoạch tài chính Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu báo cáo tài chính của kỳ thực hiện. Các báo cáo tài chính được soạn thảo theo định kỳ phản ánh một cách tổng hợp và toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, kết quả kinh doanh… bằng các chỉ tiêu giá trị, nhằm mục đích thông tin về kết quả và tình hình tài chính của Doanh nghiệp cho người lãnh đạo và bộ phận tài chính Doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính của đơn vị mình, chuẩn bị căn cứ lập kế hoạch cho kỳ tương lai.

Khái niệm hoạt động tài chínhKhái niệm hoạt động tài chính

2/ Phương pháp phân tích hoạt động Tài chính

a/ Phương pháp so sánh

Phương pháp phân tích hoạt động Tài chínhPhương pháp phân tích hoạt động Tài chính

b/ Phương pháp phân tích theo chiều ngang

Là việc so sánh về lượng trên cùng một chỉ tiêu trên các Báo cáo tài chính. Phân tích theo chiều ngang cho thấy sự biến động của từng chỉ tiêu. Điều quan trọng ở đây là không chỉ đi so sánh để thấy được sự biến động về số tuyệt đối để thấy được số tiền biến động qua thời gian là bao nhiêu mà cần thể hiện sự biến động theo số phần trăm.

c/ Phương pháp phân tích theo chiều dọc

Là việc xem xét xác định tỉ trọng của từng thành phần trong tổng thể quy mô chung. Qua đó thấy được mức độ quan trọng của từng thành phần trong tổng thể. Nếu xem xét mọi thành phần thì điều đó cho thấy cơ cấu của tổng thể.

Ví dụ tỉ trọng của từng loại tài sản trong tổng số của nó cho thấy tầm quan trọng của tài sản đó trong quá trình kinh doanh. Hay xem xét tỉ trọng của nguồn vốn cho thấy kết cấu nguồn vốn của Doanh nghiệp như thế nào?. Tài sản của Doanh nghiệp chủ yếu hình thành từ đâu.

d/ Phương pháp phân tích theo giá trị thời gian của tiền

Để đo lường giá trị tài sản của chủ sở hữu, cần sử dụng khái niệm giá trị thời gian của tiền, tức là phải đưa lợi ích và chi phí của dự án về một thời điểm, thường là thời điểm hiện tại. Theo quan điểm của nhà đầu tư dự án được chấp nhận khi LI > CF. Trong trường hợp này chi phí cơ hội của vốn được đề cập như là tỉ lệ chiết khấu

Trong thực tế việc tính toán và so sánh luồng tiền khi có hay không có dự án là rất phức tạp, đặc biệt đối với những Doanh nghiệp lớn. Rất may việc tính toán đó không phải bao giờ cũng rất cần thiết, một khi ta xác định tác động của một dự án đề nghị đối với luồng tiền của Doanh nghiệp ta chỉ cần tập trung vào luồng tiền chênh lệch là kết quả của dự án. Nguyên lý này được gọi là nguyên lý tính độc lập.

3/ Nhiệm vụ phân tích hoạt động Tài chính

Muốn thực hiện phân tích tài chính phải có những thông tin hay nói cách khác thông tin là yếu tố không thể thiếu được trong phân tích tài chính của một Doanh nghiệp. Vì vậy để cho việc phân tích tài chính của một Doanh nghiệp có kết quả giúp cho việc dự đoán hoạch định một cách chính xác thì nhiệm vụ của các nhà phân tích phải trải qua 3 bước sau :

a/ Thu thập thông tin

Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính Doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình dự đoán tài chính

b/ Xử lý thông tin

Giai đoạn tiếp theo của phân tích tài chính là quá trình xử lý thông tin đã thu thập được. Trong giai đoạn này, người sử dụng thông tin ở các góc độ nghiên cứu, ứng dụng khác nhau, có phương pháp xử lý thông tin khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra : xử lý thông tin là quá trình xắp xếp các thông tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân của các kết quả đã đạt được phục vụ cho quá trình dự đoán và quyết định.

c/ Dự đoán và quyết định:

Thu thập và xử lý thông tin nhằm chuẩn bị những tiền đề cần thiết để người sử dụng thông tin dự đoán nhu cầu và đưa ra các quyết định tài chính.

Thông tin có giá trị nhất đối với các nhà sử dụng báo cáo tài chính là những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Do đó, các tỷ số có được do phân tích tài chính sẽ giúp những nhà sử dụng báo cáo dự đoán tương lai bằng cách so sánh, đánh giá và phân tích xu thế.

Xem đầy đủ: hoạt động tài chínhluận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChất lượng tín dụng trung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.