12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền

0
24

S4A, VJC, ADS, FLC, SD4, SFC, TA9, ADS, ABT, CHP, PGI và TTT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 1/2/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/1/2018.

* Ngày 7/2/2018, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/1/2018.

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 24/1/2018.

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/1/2018.

* Ngày 26/2/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/1/2018.

* Ngày 12/2/2018, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/1/2018.

* Ngày 7/2/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (mã TA9-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/1/2018.

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/1/2018.

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (mã CHP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/1/2018.

* Ngày 12/2/2018, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/1/2018.

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (mã TTT-HNX) chi tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/1/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.